Τοπικά Νέα
Γραμματοσειρά

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που θα διεξαχθεί


στο «Πολύκεντρο» του Δήμου Πύργου την Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30, με τα
ακόλουθα θέματα:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2018.

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2018.

3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την
«άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων καθώς και για
την παραίτηση από αυτά» (Ν.3852/10 αρ.72 παρ.1 περ.ιγ ) όσον αφορά στην
425/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την «άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και
των ένδικων μέσων καθώς και για την παραίτηση από αυτά» (Ν.3852/10 αρ.72
παρ.1 περ.ιγ ) όσον αφορά στην 15/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Πύργου
Ηλείας κατόπιν της υπ’αριθμ.πρωτ. 7334/20-3-18 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ.
Ι.Ιωάννου.

5. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου
εγγράφου και σε κάθε άλλη απαραίτητη νομική ενέργεια για τη νομική υποστήριξη
αιρετού του Δήμου στις 18-04-2018 ενώπιον της Πταισματοδίκη Πύργου Ηλείας
κατόπιν της υπ’αριθμ.:Α18/411/προκ.119 κλήσης για προκαταρκτική εξέταση.

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την «άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και
των ένδικων μέσων καθώς και για την παραίτηση από αυτά» (Ν.3852/10 αρ.72
παρ.1 περ.ιγ ) όσον αφορά στην 442/2017 Απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας κατόπιν της υπ’αριθμ.πρωτ. 6408/12-3-18
γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ι.Μετσοβίτη.

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων για παράσταση
πολιτικής αγωγής του Δήμου σε υποθέσεις που ερευνώνται από τον Ανακριτή
Ηλείας. (σχετ.:158ΓΓ/19-3-18 έγγραφο του Γ.Γ. του Δήμου)

8. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για την νομική υποστήριξη
πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κατόπιν της 5638/6-3-18 γνωμοδότησης του
δικηγόρου κ.Ι.Ιωάννου.

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε
απαραίτητου εγγράφου και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
κατά τη συζήτηση της ΑΓ34/2018 αγωγής της Κ/Ξ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΖΙΦΑΣ» κατά
του Δήμου Πύργου, όταν και όπου προσδιοριστεί η συζήτηση και σε κάθε τυχόν
αναβολή αυτής.

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί στις απαραίτητες νομικές
ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, κατόπιν της 7126/19-3-
2018 εισήγησης του Προέδρου της Τ.Κ. Καρυάς.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της
προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σιντριβανιού κεντρικής
πλατείας Πύργου» για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου :
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΩΛΕΝΗΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
ΩΛΕΝΑ)» κατόπιν του 6725/14-3-18 εγγράφου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. και της
σχετικής γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ι. Μετσοβίτη. (σχετ.αποφ.ΟΕ 83/2018)

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε
απαραίτητου εγγράφου και παράσταση ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών κατά την δικάσιμο της 9/5/2018 η σε κάθε μετ’αναβολή
δικάσιμο, και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου (υπόθεση
ENERGA POWER TRADING Α.Ε.) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

Ο Καιρός

Pirgos Greece Sunny, 26 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:13 am   |   Sunset: 9:0 pm
57%     17.7 km/h     34.033 bar
Forecast
Σαβ Low: 18 °C High: 30 °C
Κυρ Low: 18 °C High: 28 °C
Δευ Low: 18 °C High: 23 °C
Τρι Low: 16 °C High: 23 °C
Τετ Low: 16 °C High: 23 °C
Πεμ Low: 16 °C High: 25 °C
Παρ Low: 16 °C High: 26 °C
Σαβ Low: 17 °C High: 26 °C
Κυρ Low: 17 °C High: 28 °C
Δευ Low: 18 °C High: 30 °C