Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
antonopoulos autokintita 6x10 cmyk
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

Όροι και Προϋποθέσεις – Δήλωση απορρήτου – Πολιτική Cookies (ΕΕ) – Αποποίηση ευθυνών

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν τελευταία στις 14 Απρίλιος 2022

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον εν λόγω ιστότοπο και για τις συναλλαγές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να δεσμεύεστε από πρόσθετα συμβόλαια που σχετίζονται με τη σχέση σας με εμάς ή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που λαμβάνετε από εμάς. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις των πρόσθετων συμβάσεων έρχονται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων, οι διατάξεις των εν λόγω πρόσθετων συμβάσεων θα κυριαρχούν και θα υπερισχύουν.

2. Δέσμευση

Με την εγγραφή σας, την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με το παρόν να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η απλή χρήση του εν λόγω ιστότοπου συνεπάγεται την κατανόηση και αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε ρητά.

3. Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας με ηλεκτρονικά μέσα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς, και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες διαβιβάσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απαίτησης ότι αυτές οι διαβιβάσεις πρέπει να είναι γραπτές.

4. Διανοητική ιδιοκτησία

Εμείς ή οι δικαιοπάροχοί μας κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και τα δεδομένα, τις πληροφορίες και άλλους πόρους που εμφανίζονται ή είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο.

4.1 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπαγορεύει διαφορετικά, δεν σας παρέχεται άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σύμφωνα με τα Πνευματικά Δικαιώματα, το Εμπορικό Σήμα, το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ή άλλα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε, διανείμετε, ενσωματώσετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, τροποποιήσετε, υποβάλετε σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπιλήσετε, μεταφέρετε, κάνετε λήψη, μεταδώσετε, νομισματοποιήσετε, πουλήσετε, προωθήσετε, ή εμπορευματοποιήσετε οποιουσδήποτε πόρους του παρόντα ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, εκτός και μόνο στο βαθμό που ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα παράθεσης αποσπάσματος).

5. Ενημερωτικό δελτίο

Με την επιφύλαξη των όσων προαναφέρονται, μπορείτε να προωθήσετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή σε άλλους που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας.

6. Ιδιοκτησία τρίτου μέρους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή άλλες αναφορές σε ιστότοπους άλλων μερών. Δεν παρακολουθούμε καθώς ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενο των ιστότοπων άλλων μερών προς τους οποίους παρέχουμε συνδέσμους στον εν λόγω ιστότοπο. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους ιστότοπους υπόκεινται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων μερών. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτούς τους ιστότοπους, δεν κοινοποιείται ή υποστηρίζεται απαραιτήτως από εμάς.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πρακτικές απορρήτου ή περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των ιστότοπων και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών τρίτων μερών. Δεν θα δεχτούμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκληθεί, ως αποτέλεσμα γνωστοποίησής σας προσωπικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη.

7. Yπεύθυνη χρήση

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τον χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται και όπως επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους, τυχόν πρόσθετες συμβάσεις μαζί μας και τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και γενικά αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και οδηγίες του κλάδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας για να εκμεταλλεύεστε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) κακόβουλο λογισμικό υπολογιστών, να χρησιμοποιήσετε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ, ή να διεξάγετε οποιεσδήποτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στον ιστότοπό μας ή σε σχέση με αυτόν.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο, ή παρεμβαίνει στην απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά.

8. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς

Ενδέχεται να παρέχουμε ποικίλα ανοιχτά εργαλεία επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, όπως σχόλια ιστολογίου, δημοσιεύσεις ιστολογίου, φόρουμ, πίνακες μηνυμάτων, αξιολογήσεις και κριτικές, καθώς και διάφορες υπηρεσίες κοινωνικών μέσων. Ενδέχεται να μην είναι εφικτό για εμάς να ελέγχουμε ή να παρακολουθούμε όλο το περιεχόμενο που εσείς ή άλλοι ενδέχεται να κοινοποιούν ή να υποβάλλουν στον ιστότοπό μας ή μέσω αυτού. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε το περιεχόμενο και να παρακολουθούμε κάθε χρήση και δραστηριότητα στον ιστότοπό μας και να αφαιρούμε ή να απορρίπτουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια Δημοσιεύοντας πληροφορίες ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ανοιχτά εργαλεία επικοινωνίας όπως αναφέρονται, συμφωνείτε ότι το περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, ή να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.

9. Υποβολή ιδέας

Μην υποβάλλετε ιδέες, εφευρέσεις, έργα συγγραφής ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν δική σας διανοητική ιδιοκτησία, τις οποίες θα θέλατε να μας παρουσιάσετε, εκτός εάν αρχικά έχουμε υπογράψει μια συμφωνία σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία ή μια σύμβαση εμπιστευτικότητας. Εάν μας το γνωστοποιήσετε χωρίς γραπτή συμφωνία, παραχωρείτε σε εμάς μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης για αναπαραγωγή, αποθήκευση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

10. Λήξη της χρήσης

Ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση, προσωρινά ή μόνιμα στον ιστότοπο, ή έκτοτε σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασής σας ή τη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου που ενδέχεται να έχετε κοινοποιήσει στον ιστότοπο. Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή ακόμη και αν ορισμένες λειτουργίες, ρυθμίσεις ή/και οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχετε συνεισφέρει ή έχετε βασιστεί, χάνονται μόνιμα. Δεν πρέπει να καταστρατηγείτε ή να παρακάμπτετε, ή να επιχειρείτε να καταστρατηγείτε ή να παρακάμπτετε τυχόν μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπό μας.

11. Εγγυήσεις και ευθύνη

Τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν θα περιορίσει ή θα αποκλείσει οποιαδήποτε εγγύηση που προκύπτει βάσει νόμου, όπου θα ήταν αθέμιτο να περιοριστεί ή να αποκλειστεί. Ο παρόντας ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο στον ιστότοπο παρέχονται ΄ως έχει’ και ‘ως διαθέσιμο’ και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά ή σιωπηρά, ως προς τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι:

 • αυτός ο ιστότοπος ή το περιεχόμενό μας θα πληρούν τις απαιτήσεις σας.
 • Ο εν λόγω ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, έγκαιρα, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Ο ιστότοπος δεν αποτελεί ή προορίζεται να αποτελέσει νομικές, οικονομικές ή ιατρικές συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Οι ακόλουθες διατάξεις της παρούσας ενότητας θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα περιορίζουν ή θα αποκλείουν την ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που θα ήταν αθέμιτο ή παράνομο για εμάς να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών για απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, λογισμικού ή βάσης δεδομένων, απώλεια ή βλάβη ιδιοκτησίας ή δεδομένων) που προκλήθηκαν από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος και προκύπτουν από την πρόσβασή σας στον ιστοτοπό μας ή τη χρήση του.

Εκτός από το βαθμό που οποιαδήποτε πρόσθετη σύμβαση ρητώς ορίζεται διαφορετικά, η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούνται ή πωλούνται μέσω του ιστότοπού μας, ανεξάρτητα από τη μορφή νομικής δράσης που επιβάλλει ευθύνη (είτε σε σύμβαση, ίδια κεφάλαια, αμέλεια, μελετώμενη συμπεριφορά, αδικοπραξία ή άλλο) θα περιορίζεται στη συνολική τιμή που μας πληρώσατε για να αγοράσετε τα εν λόγω προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή, να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Το εν λόγω όριο θα ισχύει συνολικά για όλες τις αξιώσεις, τις ενέργειες και τις αιτίες αγωγής σας κάθε είδους και φύσης.

12. Απόρρητο

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή / και στις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε θα είναι πάντα ακριβείς, ορθές και ενημερωμένες.

Έχουμε αναπτύξει μια πολιτική για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων απορρήτου που ενδέχεται να έχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies.

13. Εξαγωγή Περιορισμών / Νομικής Συμμόρφωσης

Απαγορεύεται η πρόσβαση στον ιστότοπο από περιοχές ή χώρες όπου το Περιεχόμενο ή η Αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται στον ιστότοπο είναι παράνομη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών που ισχύουν για τις εξαγωγές του Ελλάδα.

14. Εκχώρηση

Δεν μπορείτε να παρέχετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε υπεργολαβία κανένα από τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη ανάθεση κατά παράβαση αυτής της Ενότητας θα είναι εξ υπαρχής άκυρη.

15. Παραβιάσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή οριστικής αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, της επικοινωνίας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσουμε τον αποκλεισμό της πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή/και να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας.

16. Ανωτέρα βία

Εκτός από τις υποχρεώσεις καταβολής χρημάτων βάσει του παρόντος, καμία καθυστέρηση, αποτυχία ή παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να εκπληρώσει ή να τηρήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος δεν θα θεωρείται παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εάν, και για όσο χρονικό διάστημα, η καθυστέρηση, η αποτυχία ή παράλειψη προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία, πέραν του εύλογου ελέγχου εκείνου του μέρους.

17. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να μας απαλλάσσετε πάσης ευθύνης, από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων, που σχετίζονται με την παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των εφαρμοστέων νόμων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων απορρήτου. Θα μας αποζημιώσετε αμέσως για τις ζημίες, τις απώλειες, τα κόστη και τα έξοδά μας που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από τέτοιες αξιώσεις.

18. Παραίτηση

Η αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε Συμφωνίας ή αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας τερματισμού, δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβληθεί κάθε μια από τις διατάξεις.

19. Γλώσσα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και θα ορίζονται αποκλειστικά στην Greek, Modern. Όλες οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία θα αναγράφονται αποκλειστικά σε αυτήν τη γλώσσα.

20. Ολόκληρη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις με τη Δήλωση Απορρήτου και την Πολιτική Cookies αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και του Δημήτριος Παπαφώτης σχετικά με τη χρήση του παρόντα ιστότοπου από εσάς.

21. Ενημέρωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς. Είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για αλλαγές ή ενημερώσεις. Η ημερομηνία που παρέχεται στην αρχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την ανάρτηση τέτοιων αλλαγών σε αυτόν τον ιστότοπο. Η συνέχιση της χρήσης του εν λόγω ιστότοπου μετά την ανάρτηση αλλαγών ή ενημερώσεων θα θεωρείται ειδοποίηση για την αποδοχή σας να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

22. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους του Ελλάδα. Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ελλάδα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από δικαστήριο ή άλλη αρχή ως άκυρη ή/και μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το εν λόγω τμήμα ή διάταξη θα τροποποιηθεί, θα διαγραφεί ή/και θα επιβληθεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό, ώστε να τεθεί σε ισχύ ο σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι άλλες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

23. Στοιχεία επικοινωνίας

Ο παρόντας ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την DOMINO GROUP IKE.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μέσω της σελίδας Επικοινωνία.

Δήλωση απορρήτου

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε συσκευές, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας για τους εν λόγω σκοπούς. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ για να αρνηθείτε να συναινέστε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Πολιτική Cookies (ΕΕ)

Η παρούσα Πολιτική Cookies επικαιροποιήθηκε στις 7 Αύγουστος 2023 και ισχύει για τους πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.

1. Εισαγωγή

Ο ιστότοπός μας, https://iliakanea.gr/ (εφεξής: ‘ο ιστότοπος’) χρησιμοποιεί cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες (για λόγους ευκολίας όλες οι τεχνολογίες αναφέρονται ως ‘cookies’). Τα cookies τοποθετούνται επίσης από τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιήσουμε. Στο παρακάτω έγγραφο σάς ενημερώνουμε για τη χρήση των cookies στόν ιστότοπό μας.

2. Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται μαζί με τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται εκεί ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές μας ή στους διακομιστές των σχετιζόμενων τρίτων μερών κατά τη διάρκεια μιας επόμενης επίσκεψης.

3. Τι είναι τα scripts;

Το script είναι ένα τμήμα κώδικα που χρησιμοποιείται για τη σωστή λειτουργία και διαδραστικότητα του ιστότοπού μας. Αυτός ο κώδικας εκτελείται στον διακομιστή μας ή στη συσκευή σας.

4. Τι είναι το web beacon;

Ένα web beacon (ή ένα pixel tag) είναι ένα μικρό, αόρατο τμήμα κειμένου ή εικόνας σε έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο. Για να γίνει αυτό, διάφορα δεδομένα σχετικά με εσάς αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας τα web beacons.

5. Cookies

5.1 Τεχνικά ή Λειτουργικά cookies

Μερικά cookies διασφαλίζουν ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου λειτουργούν σωστά και ότι οι προτιμήσεις των χρηστών σας παραμένουν γνωστές. Τοποθετώντας λειτουργικά cookies, σας διευκολύνουμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και, παραδείγματος χάρη, τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών σας μέχρι να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. Μπορεί να τοποθετήσουμε αυτά τα cookies χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

5.2 Στατιστικά cookies

Επειδή τα στατιστικά στοιχεία καταγράφονται ανώνυμα, δεν ζητείται άδεια για την τοποθέτηση στατιστικών cookies.

5.3 Διαφημιστικά cookies

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούμε διαφημιστικά cookies, επιτρέποντάς μας να αποκτούμε σημαντικές πληροφορίες για αποτελέσματα καμπάνιας. Αυτό συμβαίνει βάσει ενός προφίλ που δημιουργούμε βάσει της συμπεριφοράς σας στο https://iliakanea.gr/. Με τα εν λόγω cookies, εσείς, ως επισκέπτης του ιστότοπου, συνδέεστε με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όμως αυτά τα cookies δεν θα καταγράφουν τη συμπεριφορά και τα ενδιαφέροντά σας για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

5.4 Cookies Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής είναι cookies ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τοπικής αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών ώστε να προβάλλονται διαφημίσεις, ή για την καταγραφή του χρήστη στον παρόντα ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Επειδή τα εν λόγω cookies έχουν επισημανθεί ως cookies καταγραφής, ζητάμε την άδειά σας ώστε να τοποθετηθούν.

5.5 Κοινωνικά δίκτυα

Στον ιστότοπό μας, έχουμε συμπεριλάβει περιεχόμενο από Facebook, Twitter και Instagram για την προώθηση ιστοσελίδων (π.χ. “μου αρέσει”, “καρφίτσωμα”) ή κοινοποίηση (π.χ. “tweet”) σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter και Instagram. Αυτό το περιεχόμενο είναι ενσωματωμένο με κώδικα που προέρχεται από Facebook, Twitter και Instagram και τοποθετεί cookies. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες για εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Παρακαλώ διαβάστε τη δήλωση απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων (η οποία μπορεί να αλλάζει τακτικά) για να καταλάβετε τι κάνουν με τα (προσωπικά) δεδομένα σας τα οποία επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies. Τα δεδομένα που ανακτώνται ανωνυμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα Facebook, Twitter και Instagram βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

6. Τοποθετημένα cookies

Elementor

Στατιστικά (ανώνυμα)Consent to service elementor

Google reCAPTCHA

Λειτουργικά, Εμπορικής Προώθησης / ΚαταγραφήςConsent to service google-recaptcha

WordPress

ΛειτουργικάConsent to service wordpress

Google Maps

Εμπορικής Προώθησης / ΚαταγραφήςConsent to service google-maps

YouTube

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής, ΛειτουργικάConsent to service youtube

Facebook

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής, ΛειτουργικάConsent to service facebook

Twitter

Λειτουργικά, Εμπορικής Προώθησης / ΚαταγραφήςConsent to service twitter

Instagram

Εμπορικής Προώθησης / ΚαταγραφήςConsent to service instagram

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Instagram για Εμφάνιση πρόσφατων κοινωνικών αναρτήσεων και/ή κουμπιά διαμοίρασης κοινωνικού περιεχομένου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Instagram.

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα

actppresence

Λήξη

1 έτος

Λειτουργία

Διαχειρίζεται τη συχνότητα εμφάνισης διαφήμισης

Complianz

ΛειτουργικάConsent to service complianz

TUS (Resumable File Transfer)

ΛειτουργικάConsent to service tus-(resumable-file-transfer)

Google Analytics

ΣτατιστικάConsent to service google-analytics

Διάφορα

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπούConsent to service Διάφορα

7. Συγκατάθεση

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά, θα προβάλουμε ένα αναδυόμενο παράθυρο με μια επεξήγηση για τα cookies. Μόλις κάνετε κλικ στο ‘Αποθήκευση προτιμήσεων’, δηλώνετε ότι μας δίνεται τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των κατηγοριών των cookies και πρόσθετων που επιλέξατε, στο αναδυόμενο παράθυρο και στην παρούσα Πολιτική Cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, παρακαλώ όμως λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά.

7.1 Διαχείριση των ρυθμίσεων συγκατάθεσηςΛειτουργικάΠάντα ενεργόΣτατιστικάΣτατιστικάΕμπορικής ΠροώθησηςΕμπορικής Προώθησης

8. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και διαγραφή cookies

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να διαγράψετε αυτόματα ή χειροκίνητα τα cookies. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε να μην τοποθετηθούν ορισμένα cookies. Μια άλλη επιλογή είναι να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να λαμβάνετε ένα μήνυμα κάθε φορά που τοποθετείται ένα cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω επιλογές, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα ‘Βοήθεια’ του προγράμματος περιήγησής σας.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Εάν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα επανατοποθετηθούν μετά τη συγκατάθεσή σας όταν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας.

9. Τα δικαιώματά σας όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τι θα συμβεί σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι γνωστά σε εμάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.
 • Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να τα διαβιβάσετε στο σύνολό τους, σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος της παρούσας Πολιτικής Cookies. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας, θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρόλα αυτά έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

10. Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την Πολιτική cookies μας και αυτή τη δήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Μάκης Μητρόπουλος
271 00 Πύργος, Νομός Ηλείας
Ελλάδα
Ιστότοπος: https://iliakanea.gr/
Email: [email protected]
Αριθμός τηλεφώνου: +306972085146

Η παρούσα Πολιτική Cookies συγχρονίστηκε με το cookiedatabase.org στις 10 Ιανουάριος 2023.

Αποποίηση ευθυνών

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι χρήσης») πριν από την περιήγηση και την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο με διεύθυνση https://iliakanea.gr/ και την Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, όπως ορίζεται κατωτέρω (εφεξής ο «Ιστότοπος»). Η Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ιστοτόπου.

Την ιδιοκτησία και την ευθύνη λειτουργίας του Ιστοτόπου έχει Η DOMINO GROUP IKE, Ασημάκης Μητρόπουλος με έδρα τον Πύργο Ηλείας.

 1. Γενικοί όροι

Αυτοί οι Όροι χρήσης ισχύουν για κάθε άτομο που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο (εφεξής ο «Χρήστης») και μπορεί να αλλάξουν πλήρως ή εν μέρει από τον ADMINISTRATOR ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Κατά συνέπεια συνιστάται να συμβουλεύεστε τακτικά τους παρόντες Όρους χρήσης, προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με την τελευταία έκδοση.

Οι Όροι χρήσης αποτελούν τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ ενός Χρήστη και του ADMINISTRATOR όσον αφορά την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται πλήρως και άνευ όρων τους παρόντες Όρους χρήσης και αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με αυτούς. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους χρήσης, θα πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ του Χρήστη και του ADMINISTRATOR, ο ADMINISTRATOR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Περιορισμένης περιοχής, όπως ορίζεται παρακάτω), με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ADMINISTRATOR ή οποιουδήποτε τρίτου να αξιώσει αποζημίωση για κάθε άμεση και έμμεση ζημία που υπέστη λόγω της παραβίασης.

 1. Περιεχόμενο και περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι μόνο για ενημέρωση. Προσφέρονται από τον ADMINISTRATOR με την μέγιστη δυνατή καλή πίστη. Οι πληροφορίες που περιέχει πιστεύεται ότι είναι σωστές.

Παρά ταύτα, ο ADMINISTRATOR δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την επάρκεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις που θα μπορούσαν να διαπιστωθούν στο περιεχόμενο.

Εξαιρουμένων σκόπιμων ενεργειών ή/και υποχρεωτικών νομικών διατάξεων, ο ADMINISTRATOR σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού του Ιστοτόπου. Επίσης, δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, υλικές ή άυλες κ.λπ.) που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παρόντα Ιστότοπο.

ο ADMINISTRATOR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 1. Συνέχιση του Ιστοτόπου

ο ADMINISTRATOR δικαιούται να βελτιώνει και να αναθεωρεί τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

ο ADMINISTRATOR μπορεί να διακόπτει ή να περιορίζει (μόνιμα ή προσωρινά) την πρόσβαση στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της Περιορισμένης περιοχής, όπως ορίζεται παρακάτω) ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

 1. Ασφάλεια

ο ADMINISTRATOR εφαρμόζει μια σειρά ελέγχων ασφαλείας για την προστασία του Ιστοτόπου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, ο ADMINISTRATOR δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη.

ο ADMINISTRATOR δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν παρεμβολές ή ζημιά του συστήματος υπολογιστή, του λογισμικού ή των δεδομένων ενός Χρήστη που θα μπορούσαν να συμβούν σε σύνδεση ή σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο ή τη χρήση του. Οι Χρήστες παροτρύνονται να λαμβάνουν κατάλληλες και επαρκείς προφυλάξεις (όπως το να διαθέτουν δικό τους λογισμικό προστασίας από ιούς) για να διασφαλίζουν πως ό,τι επιλέγεται από αυτόν τον ιστότοπο είναι απαλλαγμένο από ιούς ή άλλη μόλυνση που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα υπολογιστή, το λογισμικό ή τα δεδομένα του Χρήστη.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφορικής, των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και της πλατφόρμας τους για την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Οι Χρήστες δεν πρέπει να κάνουν κακή χρήση του Ιστοτόπου εισάγοντας εν γνώσει τους ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο. Οι Χρήστες δεν πρέπει να προσπαθούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο αποθηκεύεται ο Ιστότοπος ή σε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο. Οι Χρήστες δεν πρέπει να εξαπολύουν κατά του Ιστοτόπου επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, ένας Χρήστης διαπράττει ποινικό αδίκημα.

ο ADMINISTRATOR θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργάζεται με αυτές.

 1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και όλα τα στοιχεία του (περιεχόμενα, σήματα, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια, βίντεο, μουσική, κείμενα κ.λπ.) αποτελούν ιδιοκτησία του ADMINISTRATOR Προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων κ.λπ.).

Η αναπαραγωγή του υλικού που βρίσκεται στον Ιστότοπο επιτρέπεται για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται και θα αναγνωρίζεται η πηγή.

Κάθε παραβίαση του ανωτέρω περιορισμού μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που τιμωρείται με φυλάκιση και πρόστιμα, με την επιφύλαξη της αποζημίωσης για αστική ευθύνη.

ο ADMINISTRATOR δεν διεκδικεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου ή εγγράφων που είναι ελευθέρας χρήσης και παρουσιάζεται στον ιστότοπο ή στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εάν υπάρχουν, των υλικών τρίτων που βρίσκονται στον ιστότοπο. Δεν χορηγούνται δικαιώματα.

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους τρίτων

Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπουιστοτόπους παρέχονται αποκλειστικά ως διευκόλυνση. Συνεπώς, οι σύνδεσμοι αυτοί δεν συνεπάγονται ιστοτόπουότι ο ADMINISTRATOR ευθύνεται για ή εγκρίνει όσες πληροφορίες περιέχονται σε αυτούς τους ιστοτόπουιστοτόπους. ο ADMINISTRATORς δεν αποδέχεται ευθύνη ή υπαιτιότητα καμίας φύσης για αυτούς τους άλλους ιστοτόπουιστοτόπους και όσες πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν, εκτός εάν ο ADMINISTRATOR είναι ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ιστοτόπου και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η εισαγωγή στον Ιστότοπο υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε άλλον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ADMINISTRATOR

 1. Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης (Περιοχή συνεργατών)

Η πρόσβαση στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης περιορίζεται στα μέλη του ADMINISTRATOR και ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οποιοιδήποτε άλλοι Χρήστες του Ιστοτόπου. Η πρόσβαση προϋποθέτει τη λήψη ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τον ADMINISTRATOR

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά και εμπιστευτικά. Το μέλος είναι υπεύθυνο για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης και για όλες τις δραστηριότητές του στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης ή μέσω αυτής.

ο ADMINISTRATOR επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επεξεργασία, ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου.

 1. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μέσα από τον Ιστότοπο ο Χρήστης μπορεί να στείλει μήνυμα e‑mail σε φίλους για να υποστηρίξει την εκστρατεία «Φυλάξτε τις κάψουλες μακριά από παιδιά». Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω αυτού του μηνύματος e-mail και για τη χρήση της υπηρεσίας.

ο ADMINISTRATOR επεξεργάζεται πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας από τον Χρήστη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επεξεργασία, ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου.

 1. Αίτημα από ιδιώτες

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ADMINISTRATOR στέλνοντας μια επιστολή ή ένα μήνυμα e‑mail σε μία από τις εθνικές ενώσεις που είναι μέλη του Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω αυτών των επιστολών και μηνυμάτων e‑mail.

ο ADMINISTRATOR επεξεργάζεται τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω αυτών των επιστολών και μηνυμάτων e‑mail σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επεξεργασία, ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου.

 1. Ακυρότητα διάταξης

Η ακυρότητα, η ανισχυρότητα ή η αδυναμία εκτέλεσης μίας ή περισσοτέρων διατάξεων αυτών των Όρων χρήσης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα, την ανισχυρότητα ή την αδυναμία εκτέλεσης των Όρων χρήσης στο σύνολό τους. Η διάταξη που είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρη, ανίσχυρη ή ανεκτέλεστη θα θεωρείται άγραφη, ενώ όλες οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η διάταξη που κηρύσσεται άκυρη αντικαθίσταται από άλλη διάταξη με το ίδιο αποτέλεσμα.

 1. Παραίτηση από δικαιώματα

Οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση στην άσκηση δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτό. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης δικαιώματος ή μερική μόνο άσκηση δικαιώματος δεν αποκλείει την άσκηση του δικαιώματος αυτού ή άλλου δικαιώματος που απορρέει από τους Όρους χρήσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτός ο Ιστότοπος και οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Όποια διαφορά προκύπτει σε σχέση με αυτούς υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πύργου Ηλείας.

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

viber image 2024 06 17 09 55 56 284 οδειο24

This will close in 20 seconds