Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
antonopoulos autokintita 6x10 cmyk
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

Ανδραβίδα-Κυλλήνη -Συνεδριάζει στις 20/11 το Δ.Σ. Δήμου – Τα θέματα

andravida killini dimos

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λεχαινών, την 20 η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :

instagram

1. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).

2. Έγκριση της αριθ. 31/17-10-2023 (ΑΔΑ : 9ΡΥ4ΩΨΓ-Ο78) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης΄΄ περί 5 ης αναμόρφωσης του προϋπ/σμού του. οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).

3. Γνωμοδότηση επί της αριθ. 52/20-10-2023 (ΑΔΑ : 6ΣΓ7ΟΕΙΑ-Β9Β) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης΄΄ περί κατεπείγουσες αναμορφώσεις του προϋπ/σμού του, οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).

4. Ακύρωση της αριθ. 181/27-09-2023 (ΑΔΑ : ΨΨ74ΩΨΓ-7ΡΜ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Μίσθωσης ιδιωτικής γεώτρησης για την υδροδότηση της Κοινότητας Νέας Μανολάδας και αποδοχή δωρεάν παραχώρησής της χωρίς μίσθωμα μέχρι 31/12/2024 (Εισήγηση Α/Δ Προγραμματισμού, Έργων, Ύδρευσης & Υδάτινων πόρων κα. Γιαννίτση Αλεξάνδρα).

5. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Συντήρηση δημοτικών οδών της Κοινότητας Ανδραβίδας΄΄ αριθ. μελ. 58/2023, ανάδοχος Νικολετόπουλος Ανδρέας (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

6. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου – προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής (Εισήγηση Πρόεδρος Δ.Σ.).

7. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης΄΄, αριθ. μελ. 12/2013, ανάδοχος ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

8. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Αντιπλημμυρική Προστασία – Αποκατάσταση  Δικτύου Ύδρευσης Κάστρου΄΄,. αριθ. μελ. 86/2022, ανάδοχος Άγγελος Πρινόπουλος (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

9. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Κάστρου΄΄, αριθ. μελ. 56/2023, ανάδοχος Άγγελος Πρινόπουλος (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

10. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Ανδραβίδας΄΄, αριθ. μελ. 23/2023, ανάδοχος Άγγελος Πρινόπουλος (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας &
Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

11. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Βουπρασίας΄΄, αριθ. μελ. 24/2023, ανάδοχος Άγγελος Πρινόπουλος (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας &
Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

12. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Λεχαινών΄΄, αριθ. μελ. 25/2023, ανάδοχος Άγγελος Πρινόπουλος (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

13. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Κάστρου- Κυλλήνης΄΄, αριθ. μελ. 26/2023, ανάδοχος Άγγελος Πρινόπουλος (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

14. Λήψη απόφασης την υποκατάσταση αναδόχου σε έργα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, λόγω Εταιρικής Αναδιάρθωσης (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

15. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την έγκριση δύο (2) θέσεων απασχόλησης, στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, μέσω του προγράμματος επιχορήγησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).

16. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006) (Εισηγητής Α/Δ/ Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κος. Βαγγελάκος Παναγιώτης).

17. Λήψη απόφασης για την αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).

18. Έγκριση 3 ου ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης εργασιών και 2 ου ΑΠΕ της 1 ης Σ.Σ. & Τελικού ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν 4782/2021 του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ Κάστρου Τ.Κ Μέλισσας, Τ.Κ Μπορσίου, Τ.Κ Νεάπολης Τ.Κ Κουρτεσίου ,Τ.Κ Αετοράχης (Δάφνη), και Τ.Κ Ψαρίου και σωληνώσεων Υδατόπυργου» (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

19. ‘Έγκριση   έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ΄τριμήνου  προϋπολογισμού του Δήμου  οικ. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).
20. Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου σχολικής επιτροπής πρωτ/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

tselepistudio photo

This will close in 20 seconds