Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
antonopoulos autokintita 6x10 cmyk
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Αναστολή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καύσωνα

kleista sxoleia louketo

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028 και το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01/01/2024 έως και 31-12-2028

4. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 4908/128/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ).

5. Την υπ’αρ. 4904/1127/05.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας» ΦΕΚ 151/τ.Β’/12.1.2024.

6. Την υπ’αρ. 7933/1190 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ» ΦΕΚ 151/τ.Β’/12.1.2024.

7. Την υπ’αρ. 4904/127/05-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).

8. Το από 11-06-2024 δελτίο πρόβλεψης καιρικών συνθηκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αποφασίζουμε

Την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηλείας κατά τις ημέρες Τετάρτη 12-06-2024 και Πέμπτη 13-06-2024 , για λόγους δημόσιας υγείας.

Σας προτείνω να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 Facebook |  Twitter |  YouTub   Instagram |

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

This will close in 20 seconds