Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

giannikopoulos
mixalopoulos antallaktika merced
keapyrgou

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

3

ΣυνάντησημεμέλητουπροεδρείουτουΔικηγορικούΣυλλόγουΑμαλιάδας,παρουσίατουπροέδρου κ. Θανάση Θεοδόση, είχε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. ΧρήστοςΧριστοδουλόπουλος, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με το ΠρωτοδικείοΑμαλιάδας, μετά και την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να θέσει ένα 24ωρο πριν τονέο σχέδιο Νόμου σε διαβούλευση. ΤαμέλητουΣυλλόγουενημέρωσαν,ότιαυτό πουέχειπροαναγγελθεί απότονπερασμένοΣεπτέμβριογίνεταιπράξηκαιτο ΠρωτοδικείοΑμαλιάδαςμετατρέπεταισεπεριφερειακότου πρωτοδικείου Πύργου, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του.

Όπωςτονίστηκεκατάτησυνάντησηστηνοποίααναλύθηκανδιεξοδικάοιπροθέσειςτηςκυβέρνησης,τανέαδεδομέναπουπροσπαθείναθέσειτοσχέδιονόμουμόνοθετικάδενείναι για το Πρωτοδικείο, με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο να κάνει γνωστές όλες τιςπρωτοβουλίεςπουέχειλάβειτουςτελευταίουςμήνες,ακόμακαιπριντηνανάληψητωνκαθηκόντων του. Μετά τα τελευταία γεγονότα και τη διαβούλευση που ξεκίνησε, οι δύο πλευρέςαποφάσισαν να πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας τοερχόμενο Σάββατο, με τη συμμετοχή φορέων της Βόρειας Ήλείας και κυρίως των βουλευτώντου Νομού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό – αρραγές μέτωπο, το οποίο θααναλάβει πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ήλιδας: «Σε τόσο μεγάλα θέματα χρειάζεται έναευρύμέτωποσυνεργασίας,χρειάζονταιευρείεςσυναινέσειςκαι όχιηλειτουργίαμονάδωνπουκάνουνμεμονωμένες κινήσεις. Για τολόγο αυτό,αποφασίσαμε απόκοινούμε τονΔικηγορικό Σύλλογο, νασυγκαλέσουμε μίαμεγάλησυνεδρίαση τουΔημοτικού ΣυμβουλίουΉλιδαςτο ερχόμενο Σάββατο, με τη συμμετοχή του συνόλου των φορέων της ΒόρειαςΉλείας, των βουλευτών και αν είναι δυνατό του συνόλουτων εκπροσώπων αρχώνκαιφορέων του Νομού, προκειμένου όλοι μαζί να πούμε ένα μεγάλο «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ» στηυποβάθμιση της Ήλείας». ΜέσωτουΔημοτικούΣυμβουλίουτουερχόμενουΣαββάτουαναμένεται νατεθείκαιτοπλαίσιοόλωντωνενεργειών,πουθαπρέπειναγίνουντοεπόμενοδιάστημα,προςπάσακατεύθυνση.ΑπόπλευράςΔημοτικήςΑρχήςστησυνάντησησυμμετείχεοαναπληρωτήςΔημάρχουκαιΑντιδήμαρχοςΠρογραμματισμούκ.ΜάκηςΠαπαγιαννόπουλος,οοποίοςείναικαιμέλοςτουπροεδρείουτουΔικηγορικούΣυλλόγου,οιαντιδήμαρχοι:ΤεχνικώνΕργων,Υποδομών και Υδάτινων Πόρων κ. Κώστας Τσεριώνης και Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ.ΝτίνοςΤρικόγιαςκαιηΝομικήΣύμβουλοςτουΔήμουΉλιδαςκαιμέλοςτηςδιοίκησηςτουΔικηγορικού Συλλόγου κα Ειρήνη Θεοδωροπούλου. 1

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

viber image 2024 02 23 12 35 38 848

This will close in 20 seconds