Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
antonopoulos autokintita 6x10 cmyk
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

Δήμος Ανδραβίδας -Κυλλήνης: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 11/12 – Τα θέματα

andravida killini dimos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λεχαινών, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πρακτικών της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/05/2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 2. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).
 3. Γνωμοδότηση επί της αριθ. 62/20-11-2023 (ΑΔΑ : 6ΗΚΒΟΕΙΑ-5ΝΧ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης΄΄ περί κατεπείγουσες αναμορφώσεις του προϋπ/σμού του, οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).
 4. Έγκριση της αριθ. 30/24-11-2023 (ΑΔΑ : 9ΡΨΨΒΩΨΓ-74Ι) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης΄΄ περί 6ης αναμόρφωσης του προϋπ/σμού του. οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί επιτροπή με αντικείμενο την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων σύμφωνα με την αριθ. ΚΥΑ 1513/341486/07/11/2023 (ΦΕΚ Β΄ 6446/07-11-2023) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 6. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πρόσκληση ΄΄Αδελφοποίηση΄΄ με το πρόγραμμα ΄΄Magna Graecia΄΄ (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 7. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄Αποκατάσταση δικτύου όμβριων υδάτων δυτικού τομέα Κοινότητας Βάρδας΄΄ αριθ. μελ. 55/2022, ανάδοχος Γιαννικόπουλος Δημ. Παναγιώτης (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Δήλωσης ακινήτων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στο Εθνικό Κτηματολόγιο» (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).
 9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για την δημιουργία Φακέλου Πρότασης της Πράξης ” Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης” και παρακολούθηση της Πράξης» (Εισηγητής Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                        ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos