Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
giannikopoulos
kea gif output R2qE26

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 -12 – 2023

dimotikosy,voyliopyrgosiliakanea iliakanea

ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ :

Α. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΩΡΑ 18.30) ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ;

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους

2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 668/2023 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

2.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το πρόγραμμα απασχόλησης

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ.

3.    Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

4.    Λήψη απόφασης: Α. Τροποποίησης της πράξης του υποέργου Κέντρο

Κοινότητας Δήμου Πύργου με κωδικό ΟΠΣ 5001808 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα

2014-2020» για την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά ποσό

4.599,35€, προκειμένου για την ολοκλήρου του οικονομικού αντικειμένου

του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου»

Β. Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 23179/25-7-2023 απόφασης Δημάρχου με ιδία

μέσα (ΑΙΥΜ)

Γ. Παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πύργου για την υπογραφή του

αιτήματος που θα υποβληθεί προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Ε.Υ.Δ.Ε.Π., καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες υλοποίησης και

ολοκλήρωσης του έργου.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 161/2023 απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με

την οποία ψηφίσθηκε η 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.

6.    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις

στην Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 46/2022, έως 31-12-2023.

7.    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση

ανάπλαση πλατείας Ελαιώνα» με Α.Μ. 60/2021, έως 31-7-2024.

8.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου:

«Αναβάθμιση υποδομών ΚΕΠ –  Ανακαίνιση των Κ.Ε.Π.  Δήμου Πύργου» με Α.Μ.

29/2023.

9.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ κύριας σύμβασης του

έργου «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 46/2022.

10.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου

«Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Βώλακος» με Α.Μ. 47/2022.

11.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου ΑΠΕ τακτοποιητικού ως προς την 2η

Σ.Σ. του έργου «Λειτουργική Αναμόρφωση οδού Κολοκοτρώνη και παραπλεύρων

οδών» με Α.Μ. 60/2017.

12.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου

«Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Πύργου» με Α.Μ. 34/2022.

13.    Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την αποτίμηση των Μέσων Ατομικής

Προστασίας σε χρήμα.

14.    Λήψη απόφασης αποδοχής αιτήματος για τη συνέχιση πρακτικής άσκησης

καταρτιζόμενης του Δ.ΙΕΚ Πύργου.

15.    Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή και υπόλογου του έργου: «Βελτίωση

αγροτικού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου».

16.    Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση του κοινόχρηστου

χώρου της πλατείας της Δ.Κ. Επιταλίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Δημοτικού Σχολείου Επιταλίου, στις 10-12-2023 για την πραγματοποίηση

εκδήλωσης, με ή χωρίς αντίτιμο.

Β ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΩΡΑ 19.30) ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ΟΠΔ προϋπολογισμού έτους 2023

του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 652/2023 απόφασης – εισήγησης

της Ο.Ε.

2.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 447/2012 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 42/2023 απόφασης –

εισήγησης της ΕΠΖ.

[το συγκεκριμένο θέμα εγκρίθηκε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της 30ης

-11-2023- αριθμ.αποφ. 649/2023]

3.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 166/2023 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 602/2023 απόφασης –

εισήγησης της Ο.Ε.

[το συγκεκριμένο θέμα εγκρίθηκε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της 30ης

-11-2023- αριθμ.αποφ. 650/2023]

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 133/2023 απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με

την οποία ψηφίσθηκε η 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.

5.    Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και

του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου , Αρχαίας Ολυμπίας και

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό

του Πολιούχου του Πύργου Αγ. Χαραλάμπους 2024.

7.    Λήψη απόφασης έγκρισης για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του

Λυκείου Βουνάργου, στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου &

Δημοτικού Σχολείου Βουνάργου κάθε Σάββατο από 16:00 έως 20:00 για το

χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024,

για εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της

Βουνάργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52/2023 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

8.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας γυμναστηρίου του

Γυμνασίου Επιταλίου, στον πολιτιστικό σύλλογο Επιταλίου  «Επί της αλός»

κάθε Τετάρτη από 18:00 έως 20:00, για εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών,

κατόπιν της 53/2023 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

9.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ου 

Λυκείου Πύργου, στην θεατρική ομάδα «Δούρειος Ίππος»  κάθε Δευτέρα,

Τετάρτη και Κυριακή από 18:00 έως 20:00, για τις πρόβες της θεατρικής

ομάδας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 54/2023 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

10.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Αμφιθεάτρου του 6ου Δημοτικού 

Σχολείου Πύργου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων την Κυριακή 10

Δεκεμβρίου 2023 για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης, κατόπιν της

υπ’ αριθμ. 56/2023 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

11.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου

στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ηλείας το Σάββατο

16/12/2023 και την Κυριακή 17/12/2023, για την πραγματοποίηση εξετάσεων

γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 57/2023 απόφασης – εισήγησης της

ΔΕΠ.

12.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου

στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 για

πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου Bazaar, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 58/2023

απόφασης – εισήγησης  της ΔΕΠ.

13.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 3ου Γυμνασίου Πύργου στο

Γαλλικό Ινστιτούτο την Παρασκευή 08/12/2023 και το Σάββατο 09/12/2023

και ώρα από 08:00-11:30, για την διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας,

κατόπιν της υπ’ αριθμ. 60/2023 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

like us on facebook logo iliakanea

This will close in 20 seconds