Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

giannikopoulos
mixalopoulos antallaktika merced
keapyrgou

«Μετέφερε την αντίδραση των δημοτών στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος – Κατέθεσε το τελικό ψήφισμα του Δήμου Ήλιδας για τοΠρωτοδικείο»

1 PERIFEREIAKO

«Μετέφερε την αντίδραση των δημοτών στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος – Κατέθεσε το τελικό ψήφισμα του Δήμου Ήλιδας για τοΠρωτοδικείο»

Την απόφασητουΔημοτικού ΣυμβουλίουΉλιδαςσχετικάμετομέλλοντουΠρωτοδικείουΑμαλιάδας, μετέφερε ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, στην ειδικήσυνεδρίαση τουΠεριφερειακούΣυμβουλίουΔυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, με μοναδικόθέμα το νέο δικαστικό χάρτη. ΟκύριοςΧριστοδουλόπουλος,μετέφερετην πάγιακαισταθερήθέσητουΔήμου,ότι τονομοσχέδιο -όπως τέθηκε υπό διαβούλευση- θα φέρει συρρίκνωση, υποβάθμιση καιτελικώς το οριστικό κλείσιμο του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας. Παράλληλα,κατέθεσεσταπρακτικάτουΠεριφερειακούΣυμβουλίουκαιτοψήφισματηςειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας του περασμένου Σαββάτου, τοοποίο αναφέρει τα εξής:«ΟΔήμοςΉλιδαςεκφράζειτηνπλήρηεναντίωσήτουκαικαταδικάζειτηνεπιχειρούμενηαναδιάταξη του δικαστικού χάρτη που επιχειρείται στη Ήλεία, με την κατάργηση τουΠρωτοδικείουΑμαλιάδαςκαιτηςαντίστοιχηςΕισαγγελίας,καθώςκαιμετοκλείσιμοτωνΕιρηνοδικείων Αμαλιάδας, Γαστούνης και Μυρτουντίων (Λεχαινών) από την κυβέρνηση,προς όφελος, δήθεν, της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου τής κυβέρνησης, που περιήλθε σε γνώση μας,αναφέρει για τους Δικαστικούς Σχηματισμούς τής περιοχής μας τα εξής: “ΣτηνΠεριφερειακή Ενότητα Ήλείας (πρώηννομός Ήλείας), ορίζεταικεντρικό Πρωτοδικείο, τοΠρωτοδικείο Ήλείας (Πύργος) και β) το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας και τα ΕιρηνοδικείαΑμαλιάδας, Γαστούνης και Μυρτουντίων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις τωνυπηρετούντωνεκείδικαστικώνλειτουργώνκαιδικαστικώνυπαλλήλωνμεταφέρονταιστο κεντρικό Πρωτοδικείο Ήλείας. Ορίζεται περιφερειακή έδρα τού κεντρικού Πρωτοδικείου Ήλείας, η Αμαλιάδα”. Είμαστε πεπεισμένοιότιη κατάργηση του ΠρωτοδικείουΑμαλιάδαςκαι τωνΕιρηνοδικείωνστηνπεριοχήμας,όχιμόνοδενθαβοηθήσειστηνεπιτάχυνσητηςαπονομήςδικαιοσύνης,αλλάαντιθέτωςθαδημιουργήσειμεγαλύτεραπροβλήματαστουςκατοίκουςτηςβόρειαςΉλείας, στους υπαλλήλους των δικαστικών σχηματισμών αυτών, στουςδικηγόρους με έδρατο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας και στους υπόλοιπους επαγγελματίες της περιοχής μας. Ή κατάργηση που επιχειρείται, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουργίαπερισσότερων εμποδίωνστην πρόσβασηστηδικαιοσύνη γιατοναπλό πολίτη καιτεράστιαεπιβάρυνσησεδικηγόρους, δικαστικούςυπαλλήλους καιλοιπούς επαγγελματίεςπουτόσαχρόνια δραστηριοποιούνται και έχουν ρυθμίσει τη ζωή τους και το επάγγελμά τους, έχονταςως βάση το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας. Με τη λογική τού «κόστους – οφέλους», που εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες δομές(σχολεία, νοσοκομεία), το κράτος θέλει να βάλει λουκέτο σε δικαστικά καταστήματα,αντιμετωπίζοντας τη Δικαιοσύνη σαν επιχείρηση που λειτουργεί μεοικονομικά κριτήρια καιόχιωςδικαίωμαγιαόλους.Ήεπιτάχυνσητηςδικαιοσύνηςαπαιτείστελέχωσηόλωντων οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και όχι κατάργηση Πρωτοδικείων καιΕιρηνοδικείων.1

  • Ήσυντριπτικήπλειοψηφίατωνκατοίκων,συλλόγων,φορέωνκαισωματείωντηςβόρειαςΉλείας έχουν κατηγορηματικά δηλώσει την πλήρη αντίθεσή τους στα σχέδια για κατάργησητουΠρωτοδικείουκαιτηςΕισαγγελίαςΑμαλιάδαςκαιγιατοκλείσιμοτωνΕιρηνοδικείωνΑμαλιάδας, Γαστούνης και Μυρτουντίων (Λεχαινών). Ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζειακάθεκτη στην υλοποίηση αυτού του στόχου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τηθέληση τωνπολιτών και των φορέων. Απαιτούμε: 1) Να μην καταργηθεί το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Αμαλιάδας. 2) Να στελεχωθούν άμεσα όλες οι οργανικές θέσεις τού Πρωτοδικείου Αμαλιάδας μεδικαστικούς υπαλλήλους. 3) Να μην καταργηθούν οι Δικαστικοί Σχηματισμοί των Ειρηνοδικείων Αμαλιάδας,Γαστούνης και Μυρτουντίων (Λεχαινών). 4) Στο πλαίσιο αυτό θα λάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και δράσεις σεσυνεργασίαμε φορείς,συλλόγουςκαισωματείατήςπεριοχής,ώστενααναδείξουμεμεκάθε τρόπο το δίκαιο των αιτημάτων μας». Για όλους του ανωτέρω λόγους το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα:•Συγκροτείταιενιαίομέτωπογιατοθέμα,μετουςδήμουςτούνομούΉλείας,αλλάκαιμεόσους,σεπανελλαδικόεπίπεδο,θίγονται,καθώςκαιμετουςαντίστοιχουςδικηγορικούςσυλλόγους. • Συγκροτείται ολιγομελής επιτροπή, αποτελούμενη από εκπρόσωπους του δήμου, τουδικηγορικού συλλόγου και φορέων, η οποία θα συναντηθεί με ανώτατα κυβερνητικάστελέχη,(ΣυντονιστήπαράτωΠρωθυπουργότούκυβερνητικούέργου, ήακόμακαιμετονπρωθυπουργό),καιθαζητήσειέγγραφηδιαβεβαίωσηότιτοΠρωτοδικείοΑμαλιάδαςδενθα κλείσει. •Σεαντίθετηπερίπτωση,οδήμοςθαπροχωρήσεισεδυναμικότερεςκινητοποιήσειςκαιδιεκδικήσεις, σύμφωνα και με τις προτάσεις τού Δικηγορικού συλλόγου».2

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

viber image 2024 02 23 12 35 38 848

This will close in 20 seconds