Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
giannikopoulos
kea gif output R2qE26

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Πύργου

pyrgos dimarxio

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.10.2024 συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση τωνκατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας, φύλαξης δασικών εκτάσεων, δασοπυρόσβεσης, προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

ADVERTISING

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση να

προσκομίσουν υποχρεωτικά, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης-έως και δύο (2) μηνών – προθεσμίας η οποία

προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο .

Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπως ορίζεται στην ανακοίνωση με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα.

Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.

Πρόσφατη βεβαίωση της ΔΥΠΑ που να αποδεικνύει την διάρκεια της ανεργίας .

Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.A (Αριθμός Μητρώου Ε.Φ.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Για τις ανωτέρω ειδικότητες απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022, ενώ ισχύ έχει και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» του ΑΣΕΠ.

View Fullscreen

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

tselepistudio photo

This will close in 20 seconds