Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
antonopoulos autokintita 6x10 cmyk
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

ΠΥΡΓΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-12-2023

dimotiko symvoulio pyrgos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-12-2023

Προσκλήθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 18-12-2023

και ώρα 18.30

με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.    Λήψη απόφασης ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024,

κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφασης της Ε.Ε.

2.    Λήψη απόφασης επί των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το

έτος 2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 687/2023 απόφασης – εισήγησης της

Οικονομικής Επιτροπής.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας

(ΣΒΑΚ) του Δήμου Πύργου.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου

οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 704/2023 απόφασης – εισήγησης

της Ο.Ε.

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου

οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 720/2023 απόφασης – εισήγησης

της Ο.Ε.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου

οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 724/2023 απόφασης – εισήγησης

της Ο.Ε.

7.    Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

8.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το πρόγραμμα απασχόλησης

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ.

9.    Λήψη απόφασης μεταφοράς του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου

Πύργου» από Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα

2021 -2027»

10.    Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την αποδοχή και

υπογραφή παράτασης της σύμβασης του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» του Πράσινου Ταμείου μέχρι 27-2-2026 στο

οποίο είναι ενταγμένο το έργο: «Αποκατάσταση Υποδομών Αθλητικού Κέντρου

Αγ. Βαρβάρας»

11.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 161/2023 απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με

την οποία ψηφίσθηκε η 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.

12.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 168/2023 απόφασης με την οποία

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»,

ενέκρινε – αποδέχθηκε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

– λογιστή επί του ισολογισμού έναρξης (απογραφή) της 1-1-2011 και της

έκθεσης απογραφής.

13.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 169/2023 απόφασης με την οποία

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»,

ενέκρινε – αποδέχθηκε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

– λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2011.

14.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 170/2023 απόφασης με την οποία

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»,

ενέκρινε – αποδέχθηκε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

– λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012.

15.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 171/2023 απόφασης με την οποία

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»,

ενέκρινε – αποδέχθηκε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

– λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2013.

16.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 172/2023 απόφασης με την οποία

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»,

ενέκρινε – αποδέχθηκε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

– λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014.

17.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 173/2023 απόφασης με την οποία

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»,

ενέκρινε – αποδέχθηκε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

– λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015.

18.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 66/2023 απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού

Πύργου», με την οποία ψηφίσθηκε ο απολογισμός, ισολογισμός και τα

αποτελέσματα χρήσης του οικ. έτους 2022.

19.    Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης που

έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Πύργου και του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου

Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την

κάλυψη και τεχνική υποστήριξη του συνδέσμου από την Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου Πύργου.

20.    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις

στην Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 46/2022, έως 31-12-2023.

21.    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση

ανάπλαση πλατείας Ελαιώνα» με Α.Μ. 60/2021, έως 31-7-2024.

22.    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«Αποκατάσταση υποδομών Αθλητικού Κέντρου Αγ. Βαρβάρας» με Α.Μ. 5/2017,

έως 21-2-2024.

23.    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση

δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βώλακος» με Α.Μ. 3/2023, έως 31-3-2024.

24.    Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαιρέσεις

– Κατεδαφίσεις παλαιών δομικών υποδομών στον χώρο του πρώην 1ου

Γυμνασίου Πύργου» με Α.Μ. 14/2023, έως 31-3-2024.

25.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ κύριας σύμβασης

του έργου «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 46/2022.

26.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου

«Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Βώλακος» με Α.Μ. 47/2022.

27.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου ΑΠΕ τακτοποιητικού ως προς την 2η

Σ.Σ. του έργου «Λειτουργική Αναμόρφωση οδού Κολοκοτρώνη και παραπλεύρων

οδών» με Α.Μ. 60/2017.

28.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου

«Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Πύργου» με Α.Μ. 34/2022.

29.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου

«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βώλακος» με Α.Μ. 3/2023.

30.    Λήψη  απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στην Συντριάδα της Δ.Κ. Πύργου στο

Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ».

31.    Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την 

επιχείρηση «Αποθήκη οπωρολαχανοπωλείου χονδρικού εμπορίου» της εταιρείας

«ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΦΡΟΥΤΑ ΙΚΕ» που βρίσκεται στην Δ.Κ. Πύργου (Συντριάδα),

κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52/2023 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

32.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

(36949/4-12-2023 εισήγηση)

33.    Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

(36951/4-12-2023 εισήγηση)

34.    Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την αποτίμηση των Μέσων Ατομικής

Προστασίας σε χρήμα.

35.    Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή και υπόλογου του έργου: «Βελτίωση

αγροτικού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου».

36.    Λήψη απόφασης αποδοχής αιτήματος για τη συνέχιση πρακτικής άσκησης

καταρτιζόμενης του Δ.ΙΕΚ Πύργου.

37.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 1ου πειραματικού δημοτικού

σχολείου Πύργου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για την

πραγματοποίηση δράσεων καθ’ τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023 –

2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 63/2023 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos