Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

Screenshot 2024 03 23 112319
locomotive cafe
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

goev phneiou alfeiou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 6η/2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο (Αλφειού 46), στις 1 Απριλίου 2024,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Ενημέρωση έργων και εργασιών που έχουν υλοποιηθεί και δρομολογηθεί ενόψει της αρδευτικής περιόδου και μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης αποθεμάτων αρδευτικού ύδατος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρσκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 2ο:Λήψη απόφασης επιλογής προσωπικού  ΣΟΧ1/2024. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 3ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης επισκευής τριών (3) Μηχανισμών Φερτών Υλών (ΜΦΥ) των αρδευτικών αντλιοστασίων της Νότιας Ζώνης Πηνειού, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 4ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δέκα (10) τεμαχίων φίλτρων αναρρόφησης των αρδευτικών αντλιοστασίων της Βόρειας Ζώνης Πηνειού,λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 5ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης καθαρισμού της 1Δ αρδευτικής διώρυγας Βόρειας Ζώνης Πηνειού,λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 6ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης καθαρισμού της αρδευτικής διώρυγαςτης Ζώνης Αλφειού,λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 7ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης προμήθειας χάλκινων μπαρών για του Μ/Σ του αρδευτικού αντλιοστασίου Η – Λασταιϊκων,λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 8ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υποσταθμού Μέσης Τάσης και παρελκόμενων υλικών για την επισκευή της κυψέλης της Μέσης Τάσης του αρδευτικού αντλιοστασίου Δ – Λαμπετίου, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 9ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής του μειωτήρα της στραγγιστικής αντλίας του στραγγιστικού αντλιοστασίου Β1-Λεχαινών, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 10ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση του στραγγιστικού αντλιοστασίου Β1-Λεχαινών, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 11ο:Έγκριση επεμβάσεων στο δίκτυο αρμοδιότητας του Οργανισμού σε συνεργασία με τους Τ.Ο.Ε.Β. για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου, λόγω του κατεπείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 12ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης ανανέωσης ασφαλιστήριων των οχημάτων του Οργανισμού ,λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
  Θέμα 13ο:Λήψη απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο όπως καταθέσει προτάσεις κατά τη συζήτηση της από 21-02-2024 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3/2024 αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων Ηλείας, που έχει ασκηθεί σε βάρος του Οργανισμού και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή ή άλλως οριζόμενη δικάσιμο, να καταθέτει προτάσεις ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επίτευξη της ως άνω εντολής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ  Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 14ο:Λήψη απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο όπως καταθέσει προτάσεις κατά τη συζήτηση της από 21-02-2024 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4/2024 αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων Ηλείας, που έχει ασκηθεί σε βάρος του Οργανισμού και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή ή άλλως οριζόμενη δικάσιμο, να καταθέτει προτάσεις ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επίτευξη της ως άνω εντολής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ  Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 15ο:Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και φορολογικής δήλωσης για το έτος 2023. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ,κ. Δελλής Γεώργιος, εξωτερικός λογιστής κ. Μητράκος Νικόλαος)
Θέμα 16ο:Έγκριση πληρωμής δαπανών. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 17ο:Άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

stamoulis anakainisi

This will close in 20 seconds